Projektering

Projektering innebär att vi träffas på plats hos dig  och tittar på dina förutsättningar. Det inledande besöket är kostnadsfritt och i samband med detta avgör vi placering av avloppsanläggning och hur den bör utformas. När det inledande besöket är klart får du en offert avseende kostnaden för att projektera din anläggning. Om du väljer att acceptera min offert ombildas offerten till ett specificerat skriftligt avtal.

Efter en komplett projektering har du ett mycket bra underlag till att ta in offerter från olika entreprenörer avseende anläggningsarbetet.
Självkart får du även en offert från AF Konsult avseende anläggningsarbetet, men du är på intet sätt bunden till att anlita oss.

Nedan finner du en beskrivning av hur en projektering går till och vad den omfattar.

 

Steg 1 är att gräva en provgrop på den tänkta platsen för infiltration och ta ut prov på jordprofilen i provgropen samt fastställa grundvattnets nivå.

 

Uttag av jordprov

Steg 2 är att testa jordprofilens genomsläpplighet.

Perkolationsprov

Steg 3 är att tolka resultatet av perkolationsprovet och dimensionera avloppsanläggningen utifrån belastningen och markens genomsläpplighet.

Steg 4 är att upprätta skalenliga ritningar i längd- och tvärsektion samt upprätta situationsplan och översiktskarta.

Steg 5 är att sammanföra samtliga uppgifter till kommunens ansökningsblankett och skicka in ansökan tillsammans med samtliga bilagor.

Steg 6 är att invänta tillståndsbeslut från kommunen, en professionellt utförd projektering innebär en kort handläggningstid på miljökontoret och därefter meddelas tillstånd.

Först efter det att tillståndet meddelats får anläggningsarbetet påbörjas.

AF Konsult kan hjälpa dig med hela eller delar av processen från första besöket till färdig anläggning.