AF Konsult utför

  • Besök på plats med rådgivning
  • Perkolationsprov
  • Upprättande av samtliga ritningar och blanketter
  • Upprättande av servitutsavtal
  • Samtliga myndighetskontakter
  • Totalentreprenad inom enskilda avlopp